Definició Autisme:

L'autisme infantil és un trastorn en el desenvolupament de les funcions cerebrals del nen, que afecta a les seves possibilitats de comunicació emocional amb altres persones i a l'organització de la conducta en la seva vida diària. L'autisme pot manifestar-se des del primer any de vida i afecta una proporció de nens del 0,5 al 2 o 3 per mil segons diferents estudis, amb una incidència més gran cap a nens que cap a nenes. Els nens autistes tenen dificultats en les habilitats empàtiques, són incapaços de percebre els estats emocionals dels altres i tendeixen a actuar de manera mecànica repetint rígidament esquemes apresos.