Perfil d'un nen autista:

El nen autista té una mirada que no mira, però que traspassa. En

 les seves primeres inteacciones amb els altres, el primer que es detecta és que no segueix a la mare en els seus intents de comunicació i pot entretenir-se amb un objecte sense saber per a què serveix.

En l'etapa preescolar, el nen com

ença a semblar estrany perquè no parla. Li costa assumir el jo i identificar als altres. No estableix contacte amb els altres de cap manera. Aquests nens autistes poden presentar conductes agressives, fins i tot per a si mateixos.

Una altra característica de l'autisme és la tendència a dur a terme activitats de poc abast de manera repetitiva com donar voltes o dur a terme moviments rítmics amb el seu cos (aletejar amb els seus braços). Els autistes amb un alt nivell funcional poden repetir els anuncis comercials de la televisió o dur a terme rituals complexos anar a dormir a dormir.

Te cura? 

No té cura pero hi ha diferents mesures per fer-lo front:

  • L’educació especial: adecuada a les modalitats cognitives del nen
  • Tractament farmacològic: sempre supervisat per un especialista
  • Suport familiar: Donar suport al nen pensant quel’autisme no és un trastornt afectiu de criança