Equinoteràpia:

La Equinoteràpia o les Teràpies Eqüestres són tractaments que recorren a activitats amb cavalls amb el propòsit de contribuir positivament al desenvolupament cognitiu, físic, emocional, social i ocupacional de les persones que pateixen algun tipus de discapacitat o necessitat especial.
 
En aquestes teràpies, orientades per un equip multidisciplinari, el cavall és una eina de treball capaç d'integrar, rehabilitar i reeducar, amb la finalitat última que el subjecte tractat abast una millor qualitat de vida.
 
La utilització del cavall per a la rehabilitació de persones discapacitades física o psíquicament no és nova. En l'antiguitat, els grecs ja recomanaven muntar a cavall per prevenir i curar diverses malalties. A través del temps, l'ús d'aquesta teràpia es va estendre per tot Europa.
 
La equinoteràpia està considerada com una teràpia integral que, a més de complir funcions fisioterapèutiques, ofereix amplis beneficis a l'àrea psicològica. Aplicar l'equinoteràpia en pacients amb alguna discapacitat psíquica o motora requereix una preparació molt especial per part d'aquelles persones interessades en exercir-la, ja que no només necessiten adquirir les seves bases sinó tenir habilitats eqüestres i coneixements sobre fisioteràpia, psicologia i pedagogia.